Venim in intampinarea ta cu procese si politici de securitate a informatiilor.

Solutii software destinat industriei medicale - Solutii de mentenanta software / hardware - Suport remote 24/7

Informatica medicala

Este stiinta care se ocupa cu colectarea, sistematizarea, interpretarea si prelucrarea informatiilor din domeniul medical si domeniile conexe acestuia. Informatica medicala cuprinde aspecte teoretice si practice ale procesarii si transmiterii informatiei, bazate pe cunoasterea si experienta derivata din activitatea medicala si ingrijirea sanatatii.

Oferim servicii de informatica medicala cabinetelor de Medicina de Familie, cabinetelor Medicilor Specialisti, institiilor medicale, laboratoarelor de analize si investigatii medicale, farmaciilor.

Interventii IT Hardware & Software la sediul clientului:

instalare / configurare sisteme de operare / servere Windows (instalare sistem operare, configurari drivere, instalare / configurari servicii);

instalare si configurare aplicatia SIUI;

salvari / resturari baze de date SIUI;

implementare aplicatie medicala completa Easy Medical;

instalari / configurari aplicatii de tip Office (Microsoft Office Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Visio);

instalari / configurari client e-mail (Microsoft Outlook, Thunderbird..);

instalari / configurari echipamente printare si copiere (imprimante laserjet, copiatoare, imprimante de etichetat);

mentenanta hardware echipamente de calcul tip desktop / laptop (verificare / testare componente, inlocuire componente);

mentenanta echipamente printare si copiere (imprimante laserjet, copiatoare, imprimante de etichetat);

incarcari cartuse pentru imprimante si copiatoare;

proiectare / optimizare retea de calcul (cablare structurata, configurare, testare, etichetare);

configurare echipamente retea (routere, switch-uri, file sharing).

Interventii IT Software prin serviciul de Suport Remote 24/7:

instalari si configurari aplicatia SIUI;

instalari / configurare cititoare carduri de sanatate;

salvari / restaurari baze de date SIUI;

instalari software echipamente medicale de laborator;

devirusari si optimizare sisteme de calcul;

instalari / configurari echipamente printare si copiere (imprimante laserjet, copiatoare, imprimante de etichetat);

configurari echipamente retea (routere, switch-uri, file sharing);

instalari / configurari aplicatii de tip Office (Microsof Office Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Visio);

instalari / configurari client de e-mail;

back-up baze de date si fisiere pe serverele ITLogistics;

restaurare date sensibile din Back-Up